Starka känslor

Arg flicka som skriker.
Vredesutbrott kan lätt utlösas av att barnet inte förstår vad som förväntas eller så fort något invant mönster bryts.

Det kan behövas bra förberedelser och mycket träning för att få barnet att klara saker som det inte spontant gillar; att behöva sitta stilla kan vara tillräckligt för att utlösa ett utbrott. Utbrotten kan innebära att barnet förstör saker, biter eller sliter tag i andra personer. Ibland kan utbrottet börja med att barnet biter sig själv eller bankar huvudet i väggen, men ofta växlar det mellan utåtriktad aggressivitet och självdestruktivitet.

Vid riktigt dåligt uppförande och aggressivt beteende är det viktigt att ha en strategi så att man kan behålla sitt lugn och hjälpa barnet på ett effektivt sätt. Det handlar om att man ska hjälpa barnet att undvika negativt beteende och berömma och uppmuntra positivt beteende.

Föräldrar och skolpersonal som söker råd och tips rörande hur man kan hantera aggressivitet och trots hos små barn kan på sidan mindrebrak.se hitta många konkreta förslag på vad man kan göra. Mycket av materialet finns i form av ”Praktiska råd” och ”Exempel” i pdf-dokument som enkelt kan skrivas ut i pappersform.