Kamrater/Fritid

Kompisar.
Barn med autism behöver minst lika mycket stöd för att klara kontakten med andra barn och fritidsaktiviteter som de behöver för att klara förskola/skola.

Miljöer med avsaknad av tydlig struktur, exempelvis en skolgård eller lekplats, kräver extra mycket av de färdigheter som barnen med autism i så stor utsträckning saknar. Samtidigt kan mycket av det viktigaste som barnet behöver lära sig utvecklas i just sådana sammanhang. Integrering i en förskolegrupp med hjälp av en personlig assistent gör att barnet lär sig mycket mer när det gäller att samspela med andra barn än vad som är möjligt i specialgrupp för barn med autism.