Behandling

Nallebjörnar med stetoskop.
Bästa behandlingen är intensiv beteendeterapi

Intensiv beteendeterapi, som ska inledas så fort barnets autism upptäckts, är den överlägset bästa behandlingen. Det finns ingen medicinering som hjälper mot autismen i sig, men om barnet samtidigt har ADHD-symtom, ångest- eller tvångssymtom eller mycket allvarliga aggressionsutbrott, kan dessa lindras med medicin. Oftast ger det dock inte alls samma goda effekt som vid enbart ADHD och OCD. Om en person har autism tillsammans med andra diagnoser så är det alltid autismen som är grundproblemet.

Det är viktigt att börja behandla så tidigt som möjligt

 

Mamma med barn