Mindre bråk

Här hittar ni ett axplock från den tidigare webbsidan ” Mindre bråk” som var en sida som utformades inom ramen för projektet ”Åtgärder för arga/trotsiga små barn”. Det var ett projektsamarbete mellan Uppsala läns landsting och Uppsala kommun. Projektet var inriktat på att minska ilska och trotsigt beteende hos 6-7-åringar i skolan. I projektet ingick drygt 40 barn.

Materialet har sitt ursprung i inlärningspsykologi och dess forskning samt erfarenheter från projektet.
Här ges konkreta exempel och beskrivningar av hur man i praktiken kan gå tillväga när man arbetar med inlärningspsykologiska arbetsmetoder.

Föräldrar och skolpersonal som söker råd och tips om hur man kan hantera problem med aggressivitet hos små barn kan här hitta konkreta förslag på vad man kan göra. Materialet finns under ”Råd” och ” Exempel”. Det presenteras i form av PDF-dokument.