Starka känslor

Argt barn
Ilska kan man känna när man inte förstår vad som förväntas eller så fort något invant mönster bryts.

Det är då viktigt att du har personer omkring dig som kan hjälpa dig att förstå vad du vill och även hjälpa dig att hantera det. Det kan behövas bra förberedelser och mycket träning för att klara av det. Ofta är det bra att gå undan när man blir alltför arg eller irriterad.