Oro och nedstämdhet

Flicka som sitter med nedböjt huvud.
Överkänslighet för olika sinnesintryck kan leda till panikartade reaktioner eller att barnet helt drar sig undan från social kontakt.

Vissa ljud kan vara mycket skrämmande och störande för barnet som försöker stänga ute det genom hålla för öronen. Brist på stimulans leder till att ritualistiska beteenden förstärks, och i vissa fall kan t.o.m. ett självskadande beteende utvecklas.

Det finns en mängd goda råd för alla när det gäller oro och nedstämdhet. Bland annat inverkan av motion, mat och sömn. Bra information om detta finns på sidan snorkel.se. Där kan du läsa om vad nedstämdhet, oro/ångest och stress är, hur det kan kännas och du får också tips på vad du kan göra om du mår dåligt, känner dig stressad eller har dåligt självförtroende.