Motion

Ungdomar som hoppar högt med uppsträckta händer.
Eftersom det ofta är så svårt att få en fungerande dygnsrytm är det viktigt med motion

Många barn med autism kan själva föredra att sitta och se på samma film på TV eller lägga samma pussel. Därför måste personer i omgivningen se till att det blir aktivitet. För en del barn kan problemet snarare handla om överaktivitet. Då är det viktigt att se till att rörliga aktiviteter, t.ex. långa promenader, varvas med mer stillsamma sysslor.