Starka känslor

Arg flicka som skriker.
Vredesutbrott kan lätt utlösas av att barnet inte förstår vad som förväntas och så fort något invant mönster bryts.

Det kan behövas bra förberedelser och mycket träning för att få barnet att klara saker som det inte spontant gillar, t ex att behöva sitta stilla kan vara nog för att utlösa ett utbrott. Utbrotten kan innebära att barnet förstör saker, biter eller sliter tag i andra personer. Ibland kan utbrottet börja med att barnet biter sig själv eller bankar huvudet i väggen men ofta är det en växling mellan utåtriktad aggressivitet och självdestruktivitet.