Utveckla starka sidor

Stålman.
Barn med autism har ofta vissa saker som de spontant är intresserade av och där de kan utveckla en stor färdighet. Detta kan utgöra en källa till stor glädje och kan användas som en belöning efter att barnet klarat av andra viktiga saker.