ADHD

Om ditt barn har ADHD så:
- Är du inte ensam
- Är det inte ditt eller ditt barns fel
- Kan rätt sorts behandling hjälpa ditt barn

En vändpunkt

Att få reda på att man har ADHD kan vara omtumlande, men en diagnos kan och bör vara en vändpunkt för alla inblandade. När väl funktionsnedsättningen är identifierad så kan fokus riktas mot behandling, utbildning och utveckling för att hantera livet och vardagen bättre.


Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom och OCD.

Riksförbundet Attention

 

Hör Natalie berätta om sina diagnoser: "Inte kul om alla är lika"

Kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna med ADHD med mycket bra material

ADHD-center