Motion

Ungdomar på fotbollsplan.
Att röra sig är bra för alla. Om du är deprimerad är det extra viktigt att du motionerar trots att du kan ha svårt att hitta motivation för någon aktivitet.

Om du känner dig ledsen är det jättebra om någon vuxen kan uppmuntra dig och göra dig sällskap. Att röra på sig och få ljus är också bra för att kunna sova gott.