ADHD

Om du har ADHD så:
- Är du inte ensam
- Är det inte ditt fel
- Kan rätt sorts behandling hjälpa

Att få reda på att man har ADHD kan vara omtumlande, men en diagnos kan och bör vara en vändpunkt för alla inblandade. När väl funktionsnedsättningen är identifierad så kan fokus riktas mot behandling, utbildning och utveckling för att hantera livet och vardagen bättre.


Rekommenderade länkar

Marcus Westin är överläkare inom barn- och ungdomspsykiatrin på Akademiska sjukhuset.  I den här föreläsningen ger Marcus oss grundläggande kunskaper om diagnosen adhd. Till exempel hur det visar sig och vilka konsekvenser adhd kan innebära i vardagslivet. Föreläsningen tar även upp orsaker till adhd och betydelsen av tidig diagnos.

Inspelad 29 november 2023. Speltid 73 minuter.
Filmen har svensk text.


Barns röst, riksförbundet Attentions sida

Hör Natalie berätta om sina diagnoser: "Inte kul om alla är lika"

Kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna med ADHD med mycket bra material

ADHD-center