Autism

Om du har Autism så:
- Är du inte ensam
- Är det inte ditt fel
- Kan rätt sorts behandling hjälpa

Att få reda på att man har Autism kan vara omtumlande, men en diagnos kan och bör vara en vändpunkt för alla inblandade. När väl funktionsnedsättningen är identifierad så kan fokus riktas mot behandling, utbildning och utveckling för att hantera livet och vardagen bättre.