Behandling

Nallebjörnar med stetoskop.
En viktig och långsiktig hjälp är att den som har Bipolär sjukdom, själv lär sig att hantera sina svårigheter. På olika ställen på den här hemsidan hittar du tips och råd för att bättre klara detta.

Ungdomar med neuropsykiatriska svårigheter, deras familjer, samt den personal som möter dem till vardags, behöver kunskapsbaserade och lättillgängliga insatser. Vilka insatser som blir aktuella är beroende på önskemål och behov samt problemens svårighetsgrad. Den hjälp och det stöd som kan ges i hemmet och skolan är ett viktigt komplement till de insatser som är nödvändiga från vården i samband med bipolär sjukdom.

Mediciner utprovade för vuxna fungerar även för ungdomar. Medicinen är också en förutsättning för att man ska kunna tillgodogöra sig annan behandling som t ex psykoterapi. Ofta måste du prova olika mediciner innan man hittar den som passar just dig. Obehandlad bipolär sjukdom kan ge upphov till försämrade kamratrelationer och misslyckanden i skolan.