Hjälpmedel

Mobiltelefon med appar.
Ett bra sätt att hålla koll på din sinnesstämning är att föra dagbok över humörsvängningarna.

Det kan hjälpa dig att kunna se förändringarna, vad som hände och i vilka situationer det blev bättre eller sämre. Det bör vara en enkel registrering så du lätt ser förändringarna. Du kan t ex ha ett schema över veckans dagar där du markerar stämningslägena med olika färger: rött när du är uppvarvad, irriterad, impulsiv, aggressiv eller trasslar till livet i allmänhet och grönt när stämningsläget är rimligt och vardagen flyter på bra. Blå färg när du är nedstämd och ser allt i svart och inte har någon energi. På så sätt kan du kanske se något mönster som kan möjliggöra både förståelse och bättre hjälp från omgivningen. Utifrån mönstret som du ser kan du hitta ett sätt att motverka svängningarna.