Motion

Ungdomar som hoppar högt med händerna uppsträckta.
Motion är bra för alla, speciellt viktigt är det när man är deprimerad.

Inaktiviteten förstärker känslan av olust och hopplöshet. När man inte rör på sig och isolerar sig blir också hjärnans signalsubstanser mindre aktiva vilket leder till en olycklig förstärkning av depressionen. Det finns mycket forskning som visat att om det går att få igång fysisk aktivitet så är det en viktig del i behandlingen av depression. Samtidigt kan det vara extremt svårt då motivationen är i bottenläge. Det kan därför vara av stor vikt att ha inslag av aktivitet i den dagliga rutinen som det är viktigt att uppmuntra då depressionen kommer krypande.
En hjälp som många har kan vara att ha en hund att gå ut med. I avsaknad av hund är omgivningens uppmuntran och stöd viktigt. Att komma ut och få både ljus och motion är av stor betydelse för att få en bra sömn.