Motion

Ungdomar på fotbollsplan.
Eftersom det ofta är så svårt att få en fungerande dygnsrytm är det viktigt med motion

Många barn med autism kan själva föredra att sitta och se på samma film på TV eller lägga samma pussel det krävs därför av omgivningen att se till att det blir aktivitet. För en del barn kan problemet snarare handla om överaktivitet. Då är det viktigt att strukturera aktiviteter som t ex långa promenader varvat med möjlighet till stillsam aktivitet.