Kamrater/Fritid

Flickor som hoppar hopprep.
Barn med autism behöver minst lika mycket stöd för att klara kontakten med andra barn och fritidsaktiviteter som de behöver för att klara förskola-/skola.

Miljöer med avsaknad av tydlig struktur som en skolgård eller lekplats kräver extra mycket av de färdigheter som barnen med autism i så stor utsträckning saknar. Samtidigt är mycket av det viktigaste som barnet behöver lära sig möjligt att utveckla i sådana sammanhang. Integrering i en förskolegrupp med hjälp av en personlig assistent gör att barnet lär sig mycket mer när det gäller att samspela med andra barn än vad som är möjligt i specialgrupp för barn med autism.