Behandling

Nallebjörnar med stetoskop.
Intensiv beteendeterapi som ska inledas så fort barnets autism upptäckts är den överlägset bästa behandlingen.

Det finns ingen medicinering som hjälper mot autismen i sig men det kan handla om att samtidiga ADHD-symtom, ångest- eller tvångssymtom eller mycket allvarliga aggressionsutbrott kan lindras med medicin. Oftast ger det inte alls samma goda effekt som vid enbart ADHD och OCD. Om en person har autism tillsammans med andra diagnoser så är det alltid autism som är grundproblemet.

Det är viktigt att börja behandla så tidigt som möjligt:

Mamma och barn som leker med småbilar.