Sömn

Rävunge som sover.
Sömnstörningar är mycket vanliga oftast redan från spädbarnstiden

Det är vanligt med ett minskat behov av sömn vilket innebär stora påfrestningar för föräldrar och syskon. Oftast finns inte den vanliga sömnrytmen då man blir trött på kvällen och pigg på morgonen utan behovet av sömn kan komma plötsligt och på samma sätt kan barnet vakna efter någon timmes sömn på natten och vara full av energi.

Tillfredsställt sömnbehov är en förutsättning för optimal funktion och utveckling. Sömnproblem är förknippade med försämrad inlärningsförmåga, beteendesvårigheter och sociala samspelsproblem. Grava sömnstörningar kan hämma tillväxten och försämra hälsan. Sömnproblem och sömnbrist hos barn kan också medföra ökad olycksbenägenhet.

Barns sömnproblem kan även vara en allvarlig stressfaktor för familj och föräldrar. Föräldrar som ofta blir väckta under natten kan bli svårt utmattade. Sömnrubbningar i barn och ungdomsåren kan ofta förebyggas eller behandlas. Det finns många orsaker till att barn och ungdomar drabbas av sömnsvårigheter. Det kan röra sig om svårigheter med andning under sömnen eller snarkningar. Man bör därför kontakta vården för bedömning om man uppfattar att ens barn har ihållande problem med sömnen.

De flesta sömnproblem kan alltså behandlas. Ofta genom förändrade sömnvanor, men även medicinska behandlingar används. De första man bör pröva som förälder är dock att ordna så bra sömnvanor som möjligt. De allmänna riktlinjerna för en god sömnhygien är:

 

Sovrumsmiljö som befrämjar sömn

 • Bekväm säng i välkänd miljö.

 

 • Rätt temperatur, gärna svalt.

 

 • Mörklagt. När det blir skymningsljus så kommer hjärnans produktion av melatonin igång och den blir som störst när det blir helt mörkt. Det som hindrar melatoninproduktionen är en del av det blåa spektrat. Så i blått och i vitt ljus där det också finns inslag av dessa blå frekvenser förhindras insomningen. Det stora hotet mot detta är ljusstarka skärmar på mobiler och datorer. Det finns bra inställningar och gratisprogram som kan filtrera bort denna blå del av ljuset. Det blir som att ha relativt ljusa solglasögon. En del barn är oroliga av att det är helt mörkt och oro hindrar insomningen. Då är det viktigt att ha en nattbelysning som inte innehåller de blå våglängderna utan mer av de gulröda. Som skenet från den lägereld som våra förfäder från stenåldern hade.

 

 • Lugnt och tyst rum (En del barn har dock lättare att somna med en viss ljudbakgrund. Som till exempel dämpad musik. Överhuvudtaget är det så att många barn behöver bakgrundsbrus för att kunna koncentrera sig bra.) Vilket som passar till vilket barn vet man ej, Man får prova sig fram till vad som passar varje barn.

 

 • Läggningen och sovrummet får inte vara associerat med negativa upplevelser (ex bestraffning)

 

Uppmuntra bra sömnvanor

 • Regelbundna rutiner kring sängdags

 

 • Regelbundna tider för sängdags och uppstigning

 

 • Gå till sängs när man är sömnig

 

 • Gå igenom problem, bekymmer och planering i god tid innan sängdags

 

 • Läs gärna med barnen. Äldre barn får vänja sig att somna på egen hand, utan förälders sällskap

 

 • Regelbunden fysisk aktivitet, frisk luft och ljus under dagarna

 

 • Barn behöver ofta rejäla fysiska aktiviteter så de blir riktigt trötta. Vilket dämpar både rastlöshet och irritabilitet och leder till bättre sömn.

 

Undvik

 • Att ha mobil, TV eller dator i sovrummet. Stäng åtminstone av ljudet på mobilen! Varje pip stör så att även om man inte vaknar så blir sömnen inte lika djup. En del av sömnen skall vara djupsömn annars vaknar man trött och irriterad

 

 • Uppspelthet eller upprördhet innan sängdags

 

 • Träning eller annan kraftig fysisk aktivitet sent på kvällen

 

 • Koffeinhaltiga drycker efter kl. 16 (ex kaffe, cola, choklad)

 

 • Rökning, alkohol och droger (tonåringar)

 

 • Stora måltider (men även att gå till sängs hungrig) och mycket dryck sen kväll

 

 • För mycket, eller sena tupplurar

 

 • Att ligga vaken i sängen

 

Det finns även flera hjälpmedel man kan använda sig av för att få en bättre sömn: Mörkläggningsgardiner. Gryningslampa kan underlätta uppvaknandet. En del sover bättre med ett tungt täcke. Det finns speciella som skrivs ut som hjälpmedel. Fibertäcke har en fördel med att det är lätt att tvätta. Det finns också bolltäcken och kedjetäcken.

 

Melatonin som insomningsmedicin till barn och ungdom

Melatonin är sömnhormonet som börjar produceras i hjärnan i skymningen och sedan har en hög nivå under sömnen. Melatonin är den insomningsmedicin som har den bästa dokumentationen av alla sömnmedel då det gäller barn och ungdom. Det gäller speciellt för ADHD, autismspektrumstörning och hjärnskador. Melatonin är också det sömnmedel för barn och ungdom som bygger på den bästa erfarenheten. Melatonin tas en kvart till en halvtimme innan du skall somna. Melatonin ger bara en dåsighet som gör det lättare att somna så det är viktigt att samtidigt följa andra goda råd för att verkligen kunna somna. Melatonin AGB tabletter finns i styrkorna 0,5,1,2,3,4, och 5 milligram och det ingår i högkostnadsskyddet. Melatonin till barn som har svårt att svälja tabletter kan skrivas ut utan licens i form av en lösning med 1 mg melatonin per milliliter. Din läkare beställer lösningen som så kallad extemporeberedning från APL på ett vanligt recept. En nackdel är att det inte går att garantera hållbarheten så länge så det kan vara klokt att skriva ut 100 ml åt gången.

 

Melatonin vid ADHD

Det finns en omfattande litteratur om sömnproblem vid ADHD. En studie av barnen i ett område i Uppland visade, att av de som hade betydande sömnproblem redan mellan 6–18 månaders ålder, så utvecklade senare en av fyra ADHD. Severe sleep problems in infancy associated with subsequent development of attention-deficit/hyperactivity disorder at 5.5 years of age. Thunström Det är med stor sannolikhet till en del samma grupp som fångades upp då mödrar i riskfamiljer i USA skattade sömnstörningar hos sina pojkar mellan 3 och 5 år. De som hade mest sömnstörningar började oftare extremt tidigt att röka och de utvecklade ofta alkohol- och drogmissbruk. Sleep problems in early childhood and early onset of alcohol and other drug use in adolescence. Wong
Ibland fungerar melatonin mycket bra vid ADHD och för dessa fall är det möjligt att det handlar om en genetiska variationer som ger sämre melatoninfunktion.
Genetic variations of the melatonin pathway in patients with attention-deficit and hyperactivity disorders ADHD-diagnosen baserar sig endast på symtom och i verkligheten finns det många undergrupper. En del med ADHD lider av förskjuten sömnfas och i framtida studier av ADHD bör resultat av melatonin studeras separat.Idiopathic chronic sleep onset insomnia in atttention-deficit/hyperactivity disorder: a circadian rhythm sleep disorder. Van der Heijden I en öppen studie på 24 barn med ADHD och sömnstörning hade 22 bra resultat av 3 mg melatonin och effekten höll i sig efter 3 månader. Melatonin for treatment of sleeping disorders in children with attention deficit/hyperactivity disorder. Research letter. Pian Gi
Dr Margret Weiss betonar vikten av allt som måste göras i familjen för att hjälpa barn med ADHD. Hennes program för sömnrutiner fungerar ibland som enda åtgärd, men för de där det inte gör det har hon publicerat bra resultat av kombination med 5 mg melatonin.
Sleep hygiene and melatonin treatment for children and adolescents with ADHD and initial insomnia. Weiss Dr Weiss och hennes grupp betonar vikten av att kombinera flera åtgärder vid behandling av ADHD som optimal medicinering med centralstimulantia eller atomoxetin, utbildning av föräldrar och lärare och program för att få sömnen att fungera. En kontrollerad studie på 105 medicinfria barn med ADHD visade att 3 och 6 mg melatonin gav tidigare insomning och längre sovtid. Det är en viktig faktor för att reducera stress i familjen. Studien kunde dock inte påvisa någon förbättring av barnens ADHD-symtom. Effect of melatonin om sleep, behavior, and cognition in ADHD and chronic sleep-onset insomnia. Van der Heijden En översikt finns I denna artikel Treatment for Insomnia in Pediatric Patients with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder.
Även vuxna med ADHD har ofta sömnstörningar som en viktig del av sin problematik. Delayed Circadian Rhythm in Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Chronic Sleep-Onset Insomnia

Behandling av försenad sömnfas hos tonåringar
Den förändring av sömnmönstret som sker i tonåren kan hos en del åtföljas av stora insomningssvårigheter och en kortvarig sömn. Trots stora ansträngningar så lyckas de tonåringarna inte somna i tid så att de kan följa samhällets och skolans rytm på ett bra sätt. Forskningen talar för att personer i den gruppen har en grundläggande biologisk sömnfasförskjutning som man med framgång kan behandla med melatonin. Det har visat sig i en svensk studie att endast 1 mg melatonin tidigt på kvällen är en betydande hjälp för dessa ungdomar.
Melatoninbehandling av insomningssvårigheter hos skolungdomar – en pilotstudie 0,5 mg melatonin som gavs redan tidigt på kvällen visade sig efterlikna den melatoninproduktion som normalt skall inträda då som en effekt av skymningsljuset. Prediction of melatonin efficacy by pretreatment dim light melatonin onset in children with idiopathic chronic sleep onset insomnia Van der Heijden Det bekräftar en tidigare studie på holländska skolbarn med försenad insomning som fick förbättrad hälsa efter behandling med 5 mg melatonin klockan 19.00.Melatonin Improves Health Status and Sleep in Children With Idiopathic Chronic Sleep-Onset Insomnia: a Randomized Placebo-Controlled Trial. Smits Även om det är välkänt hur stora effekter melatonin har på humör och skolprestationer var det överraskande att finna hur stor korrelation det också finns till allvarliga beteendestörningar, missbruk och suicidalitet. Association between morningness-eveningness and behavioral/emotional problems among adolescents Gau Skolvägran är ofta förknippat med sömnstörningar. A school refusal case with biological rhythm disturbance and melatonin therapy. Tomoda Behandling av försenad sömnfas kan också förbättra samtidig depression. Antidepressant action of melatonin in the treatment of Delayed Sleep Phase Syndrome

 

Melatonin vid autism
En sammanställning har gjorts av 35 artiklar om melatonin vid autism som visar på bättre sömn, bättre funktion på dagen och minimala biverkningar. Melatonin in autism spectrum disorders: a systematic review and meta-analysis. En liknande översikt har gjorts i Frankrike:
Melatonin in children with autistic spectrum disorders: recent and practical data.
Melatonin versus placebo in children with autism spectrum conditions and severe sleep problems not amenable to behaviour management strategies: a randomised controlled crossover trial.
Epidemiology and management of insomnia in children with autistic spectrum disorders.
En översikt av studier där barn med olika funktionshinder ingår visar att de med de största svårigheterna fick bäst hjälp att somna in. Översiktsartikeln påpekar också det stora behovet av kontrollerade studier. Systematic review of melatonin treatment in children with neurodevelopmental disabilities and sleep impairment. Phillips Fler studier har dock gjorts sedan 2004 som bekräftar effekterna.
A randomized, placebo-controlled trial of controlled release melatonin treatment of delayed sleep phase syndrome and impaired sleep maintenance in children with neurodevelopmental disabilities. Wasdell,
An open-label study of controlled-release melatonin in treatment of sleep disorders in children with autism. Gianotti
Melatonin for insomnia in children with autism spectrum disorder. Andersen
Nästan 80 % av de med autismspektrumstörningar har sömnproblem som ofta är svåra och kroniska. Vid Aspergers syndrom förekommer ofta stora sömnproblem. Melatoninbehandling med gynnsamma effekter på beteendet har rapporterats i en studie av 15 barn i Helsingfors.
Effectiveness of melatonin in the treatment of sleep disturbances in children with Asperger disorder. Paavonen En annan kanadensisk studie av 50 patienter med 5mg melatonin visade samma goda effekt både på sömn, beteende och på familjestress. Bakom de som innefattas av beteendekriterierna för autism finns en mycket stor variation beroende på en mängd genetiska avvikelser och en mängd skadefaktorer under graviditet och förlossning. Det saknas mycket forskning för att utröna vilka undergrupper som har avvikelser i melatoninsystemet. En genetisk avvikelse hos några barn med autism som påverkar det sista enzymsteget i melatoninproduktionen har identifierats. Abnormal melatonin synthesis in autism spectrum disorders. Melke Redan på gruppnivå visar det sig dock att melatoninutsöndringen är reducerad. Nocturnal Excretion of 66-Sulphatoxymelatonin in Children and Adolescents with Autistic Disorder. Tordjiman. En svensk studie har funnit genvarianter som försämrar melatoninsyntesen vilket kanske förklarar den goda effekten av melatoninmedicinering. Mutation screening of melatonin-related genes in patients with autism spectrum disorders

 


Melatonin vid Tourettes syndrom och OCD
Tourettes syndrom har i cirka hälften av fallen också ADHD. Den förskjutna sömnfasen och orolig sömn är vanligt. Med PET-kamera har man visat en förändrad ämnesomsättning av tryptofan både i hjärnbarken och basalt vilket kan innebära störningar i serotonin- och melatonintillgången. Abnormal brain tryptophan metabolism and clinical correlates in Tourette syndrome. Behen Studier både vid ADHD och Tourette visar på sömnproblem, och kombinationen av dessa diagnoser verkar kombinera två underliggande avvikelser, som ger de svåraste problemen både att somna och att kunna sova sammanhängande. Sleep patterns in children with attention-deficit/hyperactivity disorder, tic disorder, and comorbidity. Kirov I en grupp som har så svåra långsiktiga sömnproblem är det extra viktigt att försöka undvika sömnmedel med missbrukspotential. Patienternas tics förvärras ofta då de försöker slappna av och skall somna. Därför kan melatonin vara ett bra alternativ, både för att påverka sömnfasen, men också för att utnyttja dåsighetseffekten. Nästan all forskning angående psykofarmaka vid Tourettes syndrom görs i USA. Samtidigt är melatonin så lättillgängligt och ofta använt i USA att Tourette Syndrome Association inte prioriterar studier om melatonin. För övrigt har organisationen varit mycket framgångsrik i att via kongressen driva fram finansiering för läkemedelsstudier. Det är en viktig anledning till att det saknas studier på melatonin vid Tourettes syndrom.
OCD är också en sjukdom som åtföljs av sömnproblem. Ofta kan tvångstankar och tvångshandlingar vara relativt måttliga under skoltid och fritidsaktiviteter. Inför insomning så kommer tvivlet och tvångssymtomen. Även här saknas studier på melatonin även om det finns goda erfarenheter för en del patienter. Bland annat en undersökning som visade att melatoninutsöndringen hos OCD-patienter var nedsatt, både hos obehandlade, och de som behandlades med framgång med fluoxetin. Det talar för att den kliniska erfarenheten av god effekt har en medicinsk orsak.
Melatonin and cortisol secretion in patients with primary obsessive-compulsive disorder. Catapano.

 


Melatonin vid bipolär sjukdom
Vi bipolär sjukdom så är sömnrubbningar en mycket viktig varningssignal då ett maniskt eller depressivt skov håller på att utvecklas. Sleep Disturbance in Bipolar Disorder: Therapeutic Implications. PlanteChronotherapeutics and psychiatry: setting the clock to relieve the symptomsSleep and Circadian Rhythms in Bipolar Disorder: Seeking Synchrony, Harmony, and Regulation. HarvveyADHMelatonin, circadian rhythms, and the clock genes in bipolar disorder. D ADHD, sleep onset, and pediatric bipolar disorder. The impairment of pediatric bipolar sleep: hypotheses regarding a core defect and phenotype-specific sleep disturbances. Förutom medicinering med litium, antiepileptika och neuroleptika så spelar insatser för att hålla en regelbunden sömnrytm stor roll för behandlingsresultatet. Det finns speciella behandlingsmanualer för detta både för ungdomar och vuxna som är en verkningsfull del av behandlingen.A Clinician`s Guide to Interpersonal and Social Rhythm Therapy. Ellen Frank The Guilford Press 2005 Bipolära patienter är överkänsliga för ljus på natten som mer än normalt hämmar melatoninproduktionen. Två av de mediciner som används vid bipolär sjukdom, valproat och litium, har visat sig minska denna negativa effekt. Effect of sodium valproate on nocturnal melatonin sensitivity to light in healthy volunteers. Hallam
Low doses of lithium carbonate induce melatonin light sensitivity in healthy volunteers. Hallam Trots detta finns det bara enstaka patientfall där effekten av melatonin beskrivs i studier.
Case study: the use of melatonin in a boy with refractory bipolar disorder. Robertson
Melatonin add-on in manic patients with treatment resistent insomnia.
Även fast det saknas systematiska studier, så kan det vara extra viktigt att pröva melatonin som alternativ till sömnmedicin för denna patientgrupp, som har en kraftigt ökad risk för både missbruk och suicid. Både vid bipolär sjukdom och depression finns det hos en del genetiska varianter som påverkar melatoninsystemet ofördelaktigt.
Genetics of circadian rhythms and mood spectrum disorders.
Polymorphisms in melatonin synthesis pathways: possible influences on depression.
The role of melatonin in post-partum psychosis and depression associated with bipolar disorder.
The role of melatonin in the immuno-neuro-psychology of mental disorders.
The adverse consequences of sleep disturbance in pediatric bipolar disorder: implications for intervention.

Nästan all forskning om pediatrisk bipolär sjukdom görs I USA med betydande finansiellt stöd av National Institute of Mental Health. En av dessa forskare är Mani Pavuluri som både gör viktig grundforskning och som utvecklat det psykopedagogiska program för både patienter och föräldrar som tillhör det mest renommerade inom området "Child- and Family-Focused Cognitive-Behavioral Therapy for Pediatric Bipolar Disorder" och som finns översatt och används i Sverige. En av de viktigaste ingredienserna i programmet är betoningen på sömnhygien. Eftersom melatonin i USA säljs som kosttillskott så går det inte att kontrollera för konsumtionen av detta inom ramen för de studier som görs av medicinering vid Pavuluris klinik. Det fungerar så att patienterna och deras föräldrar ofta på egen hand i första hand försöker hjälpa till att regularisera sömnrytmen men melatonin. Pavuluri varnar bestämt för att använda bensodiazepiner och liknande och hon förordar 1–3 mg melatonin till sina patienter.

 


Melatonin vid schizofreni
Omedicinerade patienter med schizofreni har en lägre nattlig topp av melatonin och de som utvecklar en kronisk sjukdom får ytterligare sänkning av melatonin. En studie på 40 öppenvårdspatienter visade en bra effekt av 3–12 mg melatonin. I förhållande till placebo så gav melatonin en bättre sömnkvalitet med färre nattliga uppvaknanden, djupare sömn, inga baksmällesymtom vid uppvaknandet, bättre stämningsläge och bättre funktionsnivå. Melatonin in Schizophrenic Outpatients with Insomnia: A Double-Blind, Placebo-Controlled Study. KumarMelatonin improves sleep quality of patients with chronic schizophrenia. Shamira Vid medicinering av schizofreni så är det inte bara sömnstörningarna som ingår i själva sjukdomen som är problemet. De antipsykotiska medicinerna kan förvärra sömnstörningar samtidigt som sömnmedel kan skapa ytterligare risker. Risken för missbruk och självmord är betydligt förhöjd och sömnmedel kan innebära att den risken ökar ytterligare. Dessa bieffekter undviks genom att använda melatonin, som har en anmärkningsvärt låg giftighet vid överdos och som inte ger beroende eller avsevärt förstärker effekten av andra missbruksdroger. Det förekommer att patienter med schizofreni och missbruksproblem och som gjort suicidförsök inte ens blir upplysta om denna behandlingsmöjlighet för deras sömnstörningar. En fruktad biverkan av neuroleptikamedicinering, som är nödvändig i långtidsbehandling av schizofreni, är skador på dopaminproducerande nervceller som ger kontinuerliga ofrivilliga rörelser. (tardiv dyskinesi) Orsaken är inte helt klarlagd, men ökad känslighet hos dopaminreceptorer och oxidativ stress ingår. Melatonin mildrar dopaminpåslag och motverkar oxidativ stress. Därför är det av stort intresse att 10 mg melatonin visat åtminstone en viss effekt på tardiv dyskinesi. Melatonin Treatment for tardive dyskinesia: a double-blind, placebo-controlled, crossover study. Shamir Forskning har visat att det är gynnsamt att börja behandla schizofreni redan mycket tidigt i förloppet med en låg dos neuroleptika. De ofta svåra sömnstörningarna behandlas ibland genom en höjning av neuroleptikadosen eller hypnotika. Neuroleptika kan ibland bidra till sömnstörningen. Trots att vi väntar på forskningsresultat så är det angeläget att ha med melatonin som behandlingsalternativ vid dessa sömnstörningar Case study of circadian rhythm sleep disorder following haloperidol treatment: reversal by risperidone and melatonin. Ett spännande fynd i grundforskningen gäller olanzapin, som har god antipsykotisk effekt men som ger en besvärande viktökning. På råttor minskade övervikten då olanzapinet kombinerades med melatonin. Olanzapine-induced weight gain and increased visceral adiposity is blocked by melatonin replacement therapy in rats. Raskind Många med schizofreni är kedjerökare. Redan sjuksköterskestudenter som röker får sänkt melatonin, så det finns flera skäl till att schizofrena kan behöva melatonintillskott. Active smoking causes oxidative stress and decreases blood melatonin levels. Ozguner Även vid schizofreni är det troligen så att hos en undergrupp kan en genetisk variant ligga bakom sömnsvårigheter. Association of polymorphism in the promoter of the melatonin receptor 1A gene with schizophrenia and with insomniasymptoms in schizophrenia patients

 


Melatonin vid utvecklingsstörning och hjärnskador
Olika neurologiska sjukdomar kan medföra besvärande beteendeproblem under drömsömn. Melatonin kan då vara ett alternativ till behandling. Melatonin for treatment of REM sleep behavior disorder in neurological disorders: results from 14 patients. Boeve Vid utvecklingsstörning är sömnstörningar av olika slag vanligt. Föräldrar uppger ofta att det är en av de faktorer som ger upphov till mest stress. Melatonin är ofta till en viss hjälp och det ger få biverkningar. A review of the nature and treatment of sleep disorders in individuals with developmental disabilities. Didden. Use of melatonin in the treatment of pediatric sleep disorders. Jan En kontrollerad studie visar samma sak. Melatonin treatment in individuals with intellectual disability and chronic insomnia: a randomized placebo-controlled study Braam . Melatonin in wake-sleep disorders in children, adolescents and young adults with mental retardation with or without epilepsy: a double-blind, cross-over, placebo-controlled trial. Coppola Även mindre hjärnskador kan rubba melatoninproduktionen och ge en förskjuten dygnsrytm och en fragmenterad sömn. Circadian rhythm sleep disorders following mild traumatic brain injury. Ayalon
En grupp med diffusa hjärnskador är FASD, de som fått skador under graviditeten på grund av alkohol. Hur stor denna grupp är det svårt att avgöra förutom den mindre del som betecknas FAS. De som har fått sin alkoholskada samtidigt som ansiktet utformas under fosterlivet går att känna igen störningen utifrån små ansiktsavvikelser. Gruppen som skadas av alkohol är dock större eftersom alkohol skadar under hela fosterlivet och det är det som betecknas FASD.
(Fetal Alcohol Spectrum Disorder) A Review of Social Skills Deficits in Individuals with Fetal Alcohol Spectrum Disorders and Prenatal Alcohol Exposure: Profiles, Mechanisms, and Interventions. FASD innebär ofta sömnsvårigheter och nedsatt melatoninproduktion. Gruppen har en ökad risk för missbruk så det är extra viktigt att välja melatonin vid behov av sömnmedicin. Melatonin har ofta effekt för patienter med tuberös skleros. En mätning visade att patienterna hade en normalt varierande melatoninproduktion och författaren antar att melatoninet i dessa fall har sin gynnsamma effekt genom den direkta dåsighetseffekten.Melatonin Excretion in Normal Children and in Tuberous Sclerosis Complex With Sleep Disorder Responsive to Melatonin. Hancock Kraniofaryngeom är en hypofystumör hos barn som ofta ger sömnighet på dagen eftersom melatonininsöndringen på natten är låg. En studie på 10 patienter visade att melatonintillskott kunde rätta till det. Melatonin treatment in obese patients with childhood craniopharyngioma and increased daytime sleepiness. Muller Smith-Magenis syndrom är ett tillstånd där melatonincykeln är kraftigt störd och där melatonin kan vara en del i behandlingen. Inverted rhythm of melatonin secretion in Smith-Magenis syndrome: from symtoms to treatment. De Leersnyder En aktuell översikt visar att melatonin är det mest studerade och det säkraste sömnmedlet för användning till utvecklingsstörda. Pharmacological treatment of sleep disturbance in developmental disabilities: A review of the literature

 


Melatonin vid epilepsi
För varje medicin finns det faktaunderlag både om för- och nackdelar och de områden som är outforskade. Läkemedelsverket har på sin hemsida valt att föra fram kunskapsbristen och en förmodad biverkan. En artikel i Lancet Pro-convulsant effects of oral melatonin in neurologically disabled children. Sheldon var en preliminär varning för att melatonin skulle kunna utlösa epilepsi. En epilepsiläkare ville öka vaksamheten utifrån en behandling med 5 mg melatonin per dygn av 6 barn med komplicerade neurologiska handikapp. Sömnen förbättrades betydligt hos 5 av barnens, men 4 av barnen hade en ökad krampfrekvens. I senare nummer av Lancet påpekas att i djurexperiment har melatonin höjt kramptröskeln och det finns lyckade behandlingar med melatonin av barn med epilepsi. Utility of high doses of melatonin as adjunctive anticonvulsant therapy in a child with severe myoclonic epilepsi: two years experience. Mollina-Carballo
Melatoninutsöndringen är nedsatt vid svårbehandlad epilepsi.
Melatonin in childhood refractory epilepsi. Paprocka
Melatonin har haft god effekt vid behandling av grupper med hög krampfrekvens t.ex. Retts syndrom och tuberös skleros.
Sleep dysfunction in Rett syndrome: A trial of exogenous melatonin treatment. McArthur , Serum melatonin kinetics and long-term melatonin treatment for sleep disorders in Retts syndrome. Miyamoto , Effect of Melatonin Dosage on Sleep Disorder in Tuberous Sclerosis Complex. Hancock Melatonin Excretion in Normal Children and in Tuberous Sclerosis Complex With Sleep Disorder Responsive to Melatonin. Hancock De två studierna av tuberös skleros förordar behandling med 5 mg melatonin. En öppen studie på epilepsibarn redovisar en antiepileptisk effekt av 3 mg melatonin.Melatonin effect on seizures in children with severe neurological deficit disorders. Peled En kontrollerad studie på barn med epilepsi som behandlades med valproat undersökte effekten av tillägg med 6 mg melatonin till barn under 6 år och 9 mg under 12 år. Slutsatsen kan dras av studien är att en stor del av barn med epilepsi har sömnstörningar och genom att kombinera deras epilepsimedicin med melatonin kan dessa barns sömn och livskvalité förbättras. Add-On Melatonin Improves Sleep Behavior in Children With Epilepsi; Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial Gupta

 


Melatonin vid migrän
En del får effekt på sin migrän av melatonin. Det finns också en grupp där det finns en genetisk koppling mellan migrän och bipolär sjukdom. Melatonin to prevent migraine or tension-type headache in children. Urinary 6-Sulphatoxymelatonin Levels Are Depressed in Chronic Migraine Several Comorbidities.

 


Risker med melatoninbehandling
Läkemedelsverket har påpekat att det finns lite dokumenterat i litteraturen om biverkningar av melatonin. Teoretiskt har det framförts farhågor om att medicinering med melatonin hos barn skulle kunna störa pubertetsutvecklingen. Någon sådan biverkan har inte rapporterats, men eftersom det saknas riktad forskning på området så bör det beaktas. Melatonin bör inte förskrivas utan att de psykologiska metoderna uttömts och att sömnbesvären medför betydande funktionsbrist. Dessa experimentella studier överensstämmer med en omfattande klinisk erfarenhet. Erfarenheten från barnsjukhuset i British Columbia i Kanada visar fördelarna med att melatonin är ett läkemedel som andra kroppsegna hormoner. Problemet blir helt annorlunda i USA där melatonin märkligt nog klassas som ett kosttillskott. Det gör det nästan praktiskt ogenomförbart att genomföra kontrollerade studier i USA. En annan nackdel är att den stora melatoninmarknaden lockar oseriösa tillverkare till felaktig marknadsföring och försäljning av inte helt pålitliga produkter via nätet. Det faktum att läkemedelsindustrin inte har större anledning att stödja forskning på melatonin bör inte leda till uppfattningen att det inte finns en långvarig och omfattande klinisk erfarenhet som överensstämmer med den forskning som trots allt finns.
Det saknas bra studier över vad som är optimal dosering av melatonin och säkerligen handlar det dessutom om olika doser vid olika tillstånd. Melatoninets effekter på olika delar av sömnen har att göra med hur det inverkar på sömnreceptorerna MT1, MT2 och MT3. Effekt på själva sömnrytmen kan åstadkommas vid lägre dos. Dåsighetseffekten inträder 15–60 minuter efter intaget och den kliniska erfarenheten är att denna effekt uppstår kring 3 mg och däröver. Eftersom det i kliniska sammanhang ofta handlar om både sömnfasproblem och svårt att få till stånd ett tillräckligt lugn under insomningsfasen så används oftast doser från 3 mg. Melatonin for Chronic Sleep Onset Insomnia in Children: A Randomized ,Placebo-Controlled Trial Smits
För små handikappgrupper där det ofta rör sig om svåra störningar i de system som rör sömnen är det inte rimligt att tänka sig att det kommer att kunna genomföras stora välgjorda studier. Liksom för annan typ av medicinering för dessa grupper måste man pröva sig fram och utgå ifrån fallrapporter och den erfarenhet som specialister kan dela med sig av. Ett exempel är Angelmans syndrom där en patient blev förbättrad med 9 mg melatonin och där besvären återkom vid försök till utsättning
Effects of low dose of melatonin on sleep in children with Angelman syndrome. Zhdanova Glädjande nog har det dock gått att få ihop en kontrollerad studie som använde 2.5-5mg melatonin på 8 barn med Angelman. Melatonin for chronic insomnia in Angelman syndrome: a randomized placebo-controlled trial. Braam Melatonin började användas till barn med neurologiska och neuropsykiatriska störningar från 80-talet i bland annat Nordamerika, England och Holland. Först på 2000-talet har användningen i Sverige tagit fart. En klar fördel är att medicinering med melatonin under tiden har blivit en så väl beprövad erfarenhet.
Risken med långtidsanvändning är något som behöver studeras vidare. Jämfört med andra sömnmediciner är det dock unikt att det finns en långtidsuppföljning på melatonin i 3,8 år.
Long-term effectiveness outcome of melatonin therapy in children with treatment-resistent circadian rhythm sleep disorders. Carr. Margret Weiss som har mycket lång erfarenhet av behandling av insomningsproblem vid ADHD. Honredovisade att vid hennes klinik i Kanada så har patienter som stått i flera år på melatonin fött barn som också behöver melatonin och några biverkningar har inte noterats. (Föredrag vid CADDRAA 15 okt 2011)

 


Dosering av melatonin
Hur sömnig man känner sig efter intag av melatonin har visat sig bero på doser som överstiger 0,5 mg. Eftersom det är cirka 0,1 mg som naturligt produceras i hjärnan så innebär ett tillskott som skall passera via tarmen och blodomloppet till sömncentrum att cirka 0,5 mg behövs för att en normal mängd säkert skall nå fram. Det är påvisat att till de som är födda blinda och där ljuset inte reglerar dygnsrytmen så är 0,5 mg en tillräcklig dos för att få en riktig sömnrytm. En anledning till att doser över 2,5 mg ofta används är den kliniska erfarenheten att det fungerar dåligt med lägre dos. The absolute bioavailability of oral melatonin

 


Långverkande melatonin
Melatonin säljs också som kapslar utan licens med förlångsammad utsöndring under namnet Circadin 2 mg. Denna preparation är gjord så att halten i blodet stiger mycket långsamt för att kunna ha sin effekt över en stor del av sömnperioden med maximum på efternatten. Denna preparation är utprovad för gruppen över 55 år som ofta har svårigheter med alltför tidiga uppvaknanden på grund av för låg egen melatoninproduktion. Melatonin ger sin dåsighetseffekt som gör att det går lättare att somna in då halten melatonin kommer upp i en relativt hög nivå. Melatonin uppnår med samma dos tre gånger så hög nivå efter en kvart som den nivå Circadin kommer upp till efter två timmar. Eftersom det är just insomningsproblemen som dominerar bland barn och ungdom fungerar därför melatonin oftast mycket bättre. En nackdel med Circadin är också att det förekommer mag-och tarmproblem hos barn som kan göra att Circadin finns kvar och ger dåsighet även på morgonen. Med vanligt melatonin går melatoninnivån snabbt upp och snabbt ner så för det preparatet finns inte den möjligheten till dåsighet på morgonen. En del barn med olika neuropsykiatriska problem eller hjärnskador kan ha problem med både insomning och täta uppvaknanden och då kan en kombination av både melatonin och Circadin vara bra. Någon jämförelse av nyttan mellan melatonin och långtidsverkande melatonin har inte gjorts förutom en studie på 42 barn med komplicerade handikapp, 74 % utvecklingsstörning, 55 % epilepsi, 48 % blinda. Clinical trials of controlled-release melatonin in children with sleep-wake cycle disorders Jan


Andra sömnmedel
När det gäller de sömnmediciner som kan skrivas ut av läkare i Sverige har inget av dem någon dokumentation för gruppen 0–18 år För att undvika att skriva ut preparat med missbruksrisk så kan preparat med antihistamineffekt som Theralen, Atarax, Lergigan, Propavan och Nozinan prövas. Dessa preparat saknar dock så gott som helt dokumentation för detta användningsområde och det finns stor risk för kvarvarande dåsighet på morgonen. Ibland förekommer paradoxala effekter med bland annat myrkrypningar och uppvarvning. En stor del av sömnmedelsförskrivningen för vuxna utgörs av gruppen hypnotika (Diazepam, Stesolid, Oxazepam, Oxascand, Temesta, Alprazolam, Xanor, Nitrazepam, Apodorm, Mogadon, Flunitrazepam, Triazolam, Midazolam, Halcion, Imovane, Zopiklon, Stilnoct, Zolpidem) där riskerna är väldokumenterade. Allvarliga konsekvenser kan uppstå på grund av toleransökning, missbruksrisk, undertryckt drömsömn som leder till ökande sömnbesvär vid försök till utsättning, minnesproblem, risk för påverkan av omdöme och koncentration dagen efter, paradoxala reaktioner m.m. Hypnotika tas dessvärre ibland av ungdomar och vuxna i samband med alkohol och andra droger. Ett stort antal läggs in på sjukhus varje dygn efter sömnmedelsförgiftning och en del tar sitt liv. Det är okänt hur många trafikolyckor, fallolyckor och aggressionsutbrott som orsakas av sömnmedelspåverkan. Melatonin är ett mycket säkrare preparat eftersom det är relativt ogiftigt, det samverkar inte på samma sätt med alkohol och droger som andra sömnmedel och det utsöndras så fort att det inte finns samma risk att läkemedelshalten bygger på sig vid felaktig användning. Dessa fördelar gör att melatonin säljs i mycket stor mängd i USA som kosttillskott och det finns inte alls den rad av biverkningar rapporterade som för andra sömnmedel.

 


Akut användning av melatonin
Barn och ungdomar med autismspektrumstörningar, ADHD, bipolär sjukdom, OCD, Tourette, egentlig depression, förvärvade hjärnskador och utvecklingsstörning samt blinda och många med ovanliga syndrom kan hamna i accelererande sömnbesvär. Patientens eget stresspåslag och de utmattade vårdnadshavarna gör att de gängse sömnråden ibland är helt förbrukade. Det finns situationer då en enstaka dos av melatonin är indicerad. För att göra en fullödig EEG-undersökning så är det viktigt att barnet bara sover halva natten innan undersökningen. Då somnar barnet med stor sannolikhet in under EEG-registreringen och det går att fånga epileptisk aktivitet på bästa sätt. En del barn med bland annat autism är mycket svåra att styra, både till att få dem att hålla sig vakna och att medverka i undersökningen. Ett alternativ är att, istället för att förhindra sömn, ge melatonin någon timme innan undersökningen. Detta har visat sig fungera väl för en grupp barn där det är extra svårt, men också extra angeläget, att få till stånd en fullgod EEG-undersökning. (Melatonin: experience in its use for recording sleep EEG in children and review of the literature.) Melatonin har också använts med framgång till barn som skall undersökas med magnetkamera. (The use of melatonin as an alternative to sedation in uncooperative children undergoing an MRI examination. Johnson.) Hjärnstamsaudiometri är en hörselundersökning som ofta kräver att barnet sövs. Från Tyskland rapporteras att melatonin ofta fungerar lika bra som sövning för mindre barn och de behövde söva 80 % färre sedan de börjat med melatonin Neuropediatrics 2007 38:2-4 Melatonin is a useful alternative to sedation in children undergoing brainstem audiometri with an age dependent success rate – a field report of 250 investigations. Schmidt
Det är inte ovanligt att barn med autismspektrumstörning, och barn med andra syndrom där hjärnskador ingår, reagerat paradoxalt på olika lugnande mediciner och narkosmedel. Inför olika undersökningar kan därför melatonin utgöra ett bra alternativ som förberedelse. Inför en operation används medicinering för att lindra ångest och oro och underlätta sövningen. En jämförande studie gjordes mellan användande av melatonin och bensodiazepinpreparatet Midazolam. Det visade sig att melatonin inte bara var lika effektivt som Midazolam till att lindra ångest innan sövning, utan det gav också färre episoder av besvärande uppvarvning efter operationen, vilket medförde färre sömnstörningar vid uppföljning efter 2 veckor.
Melatonin vs. midazolam premedication in children: a double-blind, placebo-controlled study.
Melatonin har även god effekt som medicinering innan operation. Efter en operation så kan den då nedsatta melatoninproduktionens negativa effekt motverkas med tillförsel av melatonin. Melatonin secretion after surgery. Cronin Även för patienter med svårt delirium efter operation och som inte svarat på antipsykotiska medel eller bensodiazepiner har melatonin fungerat. Melatonin for treatment and prevention of postoperative delirium. Hanania