Bipolär sjukdom

Kunskaperna om Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar i snabb takt. På den här sidan ger vi exempel på hur en diagnos kan och bör vara en vändpunkt för alla inblandade. För att skildra mångfalden när det gäller hur den kliniska bilden gestaltar sig för enskilda personer har vi lagt in olika berättelser som speglar detta. Även om diagnoskriterierna skiljer de olika tillstånden från varandra på ett tydligt sätt så finns det många som har symtom från flera av diagnoserna och som kan behöva beaktas.

Vi sammanfattar den aktuella kunskapen som finns inom området och vi tar gärna emot dina förslag på förbättringar och kompletteringar.

Så här använder du sidan

Här hittar du inom vården information om barn med Bipolär sjukdom. Informationen finns samlad under dessa tre rubriker:

Vad är Bipolär sjukdom?
Vad finns i ryggsäcken? Lär dig mer om diagnosen.
Hjälp på vägen vid Bipolär sjukdom
Här kan du hitta lösningar för olika situationer längs vägen genom livet.
Berättelser
Egna berättelser som visar det typiska och det personliga.