Hjälpmedel

Mobiltelefon med appar.
Ett bra sätt att hålla koll på din sinnesstämning är att föra dagbok över humörsvängningarna

Både barn, ungdomar och föräldrar kan göra en dagbok över humörssvängningar och andra problem som följer med. Den kan fylla flera syften och vara till hjälp för ungdom, behandlare och föräldrar. För ungdomen handlar det om att kunna se de förändringar som sker. Det kan vara till stor hjälp när man diskuterar vad som hände, när det blev bättre eller sämre, se vad man kan göra för att få mindre svängningar och när det är viktigt att få hjälp från föräldrar, skola eller vård. En dagbok som ungdomar fyller i bör vara så enkel att den verkligen används.

Ett exempel kan vara att ha ett schema över veckans dagar där man kan fylla i med färg de olika stämningslägena. 
- Rött när man är uppvarvad, irriterad, impulsiv, aggressiv och trasslar till livet genom en mängd olika aktivteter och infall. 
- Grön färg de dagar när stämningsläget är rimligt och vardagen flyter på. 
- Blått då man är nedstämd och ser allt mörkt och helt saknar lust och energi.

Dagboken kan ge flera personer kunskap och förståelse
Ungdomar och föräldrar, var för sig eller båda tillsammans, kan fylla i dagboken. Dagboken kan ge en överskådlig bild så att man ser mönster i förändringarna som ger möjlighet till både förståelse och bättre hjälp. Med hjälp av dagboken kan syskon, mor- och farföräldrar, vänner och lärare få ökad kunskap och förståelse för problemen. Dagboken ger viktig information om ifall medicinen gör att det blir bättre eller om det till och med kan vara så att den inte alls fungerar eller kanske förvärrar situationen. Efterhand byggs en individuell kunskap upp om vilka mediciner och vilka doser som fungerar bäst under de olika faserna av sjukdomen.