Behandling

Nallar med stetoskop.
En viktig och långsiktig hjälp är att den som har Bipolär sjukdom, själv lär sig att hantera sina svårigheter. På olika ställen på den här hemsidan finns tips och råd för att bättre klara detta.

Familjer med barn och ungdomar med neuropsykiatriska svårigheter, samt den personal som möter familjerna till vardags, behöver kunskapsbaserade och lättillgängliga insatser beroende på familjernas önskemål och behov samt problemens svårighetsgrad. Den hjälp och det stöd som kan ges i hemmet och skolan är ett viktigt komplement till de insatser som är nödvändiga från vården av bipolär sjukdom.

Mediciner som behandlar vuxna fungerar som humörstabiliserare även för barn. Det är viktigt att komma igång med medicinering så snart diagnostisering gjorts för att förhindra risk för misslyckande i skola och i kamratrelationer. Humörstabiliserande medicin är en förutsättning för att annan behandling som t ex psykoterapi ska ge resultat. Det är inte ovanligt att barnet får prova olika mediciner under en period innan man hittar den bästa behandlingen eftersom medicin fungerar olika på olika barn. Obehandlad bipolärt syndrom kan medföra en risk för bl a drog- och alkoholberoende och relationsproblem.