Starka känslor

Arg flicka som skriker.
Det är vanligt att personer med bipolär sjukdom lätt upplever sig kränkt och reagerar då med ilska och trots

Barn med bipolärt syndrom reagerar ofta med irritation när något går dem emot - det kan även utvecklas till ett raseriutbrott. Barnet kanske blir tillsagd att göra något och kan då uppleva sig kränkt och reagera med trots och ilska. Under dåliga perioder kan barnet reta sig på "allt och alla" Ilskan visar sig vid tidig ålder, den är svår att stoppa och pågår länge, minst en halvtimme och slutar i att barnet blir helt utmattad.