Utveckla starka sidor

Stålman.
Eftersom det finns stor känslighet och starka växlingar mellan aktivitet och inaktivitet hos personer med bipolär sjukdom är det extra viktigt att omgivningen uppmuntrar det positiva och försöker strunta i det negativa.

Vanliga försök att komma åt problem genom konsekvenser och straff blir ofta mycket missriktade och leder till onödiga kampsituationer. Ungdomen kan känna sig orättvist behandlad och omgivningen hamnar i ett moraliserande över beteenden som är ett uttryck för sjukdom. Det gäller för föräldrar att vara extra lyhörda att uppmärksamma och uppmuntra positiva saker. Särskilt när ungdomen tappar perspektiv och självförtroende är det viktigt att förutsättningslöst och värderingsfritt bekräfta tonåringen.

Se det positiva
Påminn om saker som lyckats och saker som är möjliga att uppnå. Det är viktigt att gång på gång hjälpa till att se positiva alternativ till ungdomens negativa tankar. I stället för tron att inte vara omtyckt är det viktigt att se att ingen kan vara vän med alla. Det handlar om att ta alla möjligheter som uppstår för att värna om bra vänskap. I stället för att tänka att nedstämdheten och surheten aldrig kommer att gå över så ska man uppmuntra ungdomen att försöka strunta i det och påminna om eller tillsammans göra saker som brukar höja humöret.

Bygga självkänsla
Ungdomar med bipolär sjukdom har ofta speciella intressen och förmågor som de verkligen lyckas med när de mår bra. Här är framför allt intressen som inkluderar fysisk aktivitet en god hjälp för att stabilisera humöret och ge utlopp för energi. En idrottsaktivitet medför av sig själv en avslappning och att man på ett naturligt sätt kan gå ner i varv och sova bättre. Ungdomar med bipolär sjukdom kan ibland fara iväg i grandiosa idéer om sig själva men genom att syssla med kreativa saker som musik, teater och annan skapande verksamhet kan det kanaliseras på ett bra sätt. Ungdomen skaffar sig en grund att bygga den egna självkänslan på de aktiviteter som visat sig fungera bra.

Uppmuntra och belöna
Det är vanligt att människor med bipolär sjukdom sätter igång olika aktiviteter som inte slutförs. Då är det viktigt att uppmuntra det som ändå genomförts och det fortsatta sökandet efter nya områden där ungdomens speciella förutsättningar kommer till sin rätt. Det kan vara viktigt för föräldrar att tänka på att lägga in särskilda belöningar när ungdomen lyckas hålla fast vid ett intresse eller en aktivitet.