Sexualitet

Två hjärtan.
Tvångstankar kring sex är inte ovanligt hos personer med bipolär sjukdom

Många barn med bipolärt syndrom kan ha tvångstankar om sex och upplever sig därför som dåliga människor. Hypersexualitet kan förekomma och barnet/ungdomen kan upplevas som sexuellt ohämmad och utsätta omgivningen för olämpliga närmanden. Det kan handla om att flörta ohämmat på ett sätt som inte alls motsvarar åldern, använda ett grovt sexuellt språk , klä sig utmanande och på ett olämpligt sätt beröra andras intima områden. Det kan också handla om överdrivet tittande på pornografiska bilder eller att bli uppslukad av Internetkontakter med sexuellt innehåll.

Samtidigt som ungdomar kan bli extremt uppvarvade och ta stora risker, få utbrott och förstöra saker kan det också handla om att rymma och ge sig in i ohämmade sexuella aktivteter. Tonåringar i gemen är ju sexuellt sökande och kan därför utsätta sig för experimenterande och spontanitet vilket kan påverka de med bipolär sjukdom på ett negativt sätt eftersom de är speciellt sårbara i sådana sociala situationer. Uppseendeväckande sexuella beteende leder ofta till misstankar att ungdomen varit utsatt för sexuella övergrepp. Undersökningar har dock visat att det bara är en liten grupp med en sådan bakgrund utan det vanliga är att det sexuella beteende är en direkt följd av sjukdomen.