Träningsprogram

Varje gång barnet gör på ett visst sätt får barnet något det gillar.

Antag till exempel att vi vill att barnet skall lyssna på fröken oftare. Om vi då kan ordna så att barnet efter varje gång barnet lyssnat på fröken får en klapp på huvudet (som just detta barn gillar att få), så kommer barnet troligen att lyssna på fröken oftare.
Principen är mycket enkel. Att systematiskt omsätta principen i praktiken är sällan lika enkelt (annars fanns det förmodligen inga ”olydiga” barn).  

I den här PDF:en beskriver vi hur man i praktiken kan utforma en plan för att hjälpa ett barn att lära sig något barnet behöver kunna.

 

Läs mer (PDF)