Råd

Råden här ger konkreta förslag på hur du kan göra för att hjälpa ditt barn. Några av råden gäller framförallt problem i skolan.

Om du behöver mer idéer om hur du skall göra kan "Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn", hjälpa dig att själv utforma en praktisk plan för att hjälpa ditt barn.

Allt material vilar på inlärningspsykologisk grund.