Exempel

Exemplen behandlar vanliga problem i både hem och skola och ger förslag till åtgärder. En del exempel är kortfattade och enkla, andra mer utförliga. Flera råd återkommer i olika exempel. Åtgärderna skall inte kopieras slaviskt utan bör modifieras med hänsyn till de aktuella omständigheterna. Man kan då ta hjälp av dokumenten under ”Råd” som huvudsakligen handlar om hur man kan se på beteenden genom inlärningspsykologiska glasögon och härigenom få hjälp att komma fram till vad man kan göra.