Lekstund istället för ständiga tillrättavisningar

När småbarnsföräldrar umgås med sina barn förekommer naturligtvis både uppmuntran och tillrättavisningar.

Ibland kan det bli mycket varningar, tillsägelser och tjat: ”Sluta!”, ”Låt bli!”, ”Nej!”, ”Lugna ner dig!”, ”Vad har jag sagt om det där?” I värsta fall finns inte så mycket positiv kommunikation, det kan kännas som om man fastnat i ett helt igenom negativt mönster där barnet gör upprepade olämpliga saker som man hela tiden reagerar negativt på.
Man försöker alltså genomgående styra barnet genom att i inlärnings psykologisk mening ”bestraffa” oönskat beteende. med tjat och tillrättavisningar.
Ett alternativt, positivt, sätt att styra barn består i att man ”förstärker” (= belönar) önskat beteende. Vanliga sätt att förstärka är att berömma, ”Bra!”, ”Ja!”, ”Roligt!” skratta, le, visa uppskattande intresse. Ofta finns mycket att vinna på att hellre betona förstärkning än bestraffning. Både föräldern och barnet blir på bättre humör och får större lust att umgås med varandra eller, mer formellt uttryckt, relationen mellan dem blir bättre.

 

Läs om metoden "Speciell lekstund" som kan vara en god hjälp för föräldrar som behöver bryta ett  negativt mönster och få en bättre relation med sitt barn.

 

Läs mer (PDF)