Barnen har svårt att sitta på sina platser

Ett problem är otydlighet om vad som gäller. I samma lokal skall barnen ibland hålla sig på sin plats, ibland får de röra sig som de vill.

En och samma vuxna person kräver ibland det ena ibland det andra. Man kan förbättra situationen genom att göra det tydligt när och var barnen måste vara stilla och vad stillasittande innebär.
Man måste också bestämma konsekvenserna av att följa respektive inte följa reglerna.

 

Läs mer (PDF)