Starka känslor

Arg flicka som skriker.
Det är vanligt att personer med bipolär sjukdom lätt upplever sig kränkt och reagerar då med ilska och trots

Barn/unga med bipolärt syndrom reagerar ofta med irritation när något går dem emot - det kan även utvecklas till ett raseriutbrott. Barnet kanske blir tillsagd att göra något och kan då uppleva sig kränkt och reagera med trots och ilska. Under dåliga perioder kan barnet reta sig på "allt och alla" Ilskan visar sig vid tidig ålder, den är svår att stoppa och pågår länge, minst en halvtimme och slutar i att barnet blir helt utmattad.

Försök behålla ditt lugn
Vid riktigt dåligt uppförande och aggressivt beteende är det som vuxen viktigt att ha en strategi så att man kan behålla sitt lugn och hjälpa barnet på ett effektivt sätt. Det handlar om att man ska hjälpa barnet att undvika negativt beteende och berömma och uppmuntra positivt beteende.

Föräldrar och skolpersonal som söker råd och tips rörande hur man kan hantera aggressivitet och trots hos små barn kan på sidan mindrebrak.se hitta många konkreta förslag på vad man kan göra. Mycket av materialet finns i form av "Praktiska råd" och "Exempel" i pdf-dokument som enkelt kan skrivas ut i pappersform.