Autism

Ofta behövs det bara en förstående och stödjande lärare för att det ska vara möjligt för en elev att känna sig förstådd.

Känslan av att vara trygg och accepterad av sin lärare gör ofta skillnaden mellan att närvara och delta framgångsrikt i skolarbetet eller inte.

Det kan inte nog understrykas vikten av att skolpersonalen ställer sig på elevens sida och använder de strategier som finns för att minimera påverkan från autism i skolan. Lärare och annan skolpersonal har en unik möjlighet att genom stöd och professionella åtgärder kraftigt förbättra barnets eller ungdomens möjligheter till en framgångsrik skolgång.

Här på sidan kan skolpersonal lära sig mer om autism. Ta del av strategier och tips som arbetats fram för att underlätta för lärare och andra vuxna i skolan att hjälpa barn/ungdomar med autism.

Se filmen vårt barn har autism

 

 

autismnavi

Autism Navigator har utmärkt information om hur man tidigt upptäcker autism och hur föräldrar kan starta med behandling. Börja med att gratis registrera dig på sidan. Gå sedan till ASD Video Glossary där du kan se videos med normalutvecklade barn till vänster och barn med autism till höger.