Bipolär sjukdom

Känslan av att vara trygg och accepterad av sin lärare gör ofta skillnaden mellan att närvara och delta framgångsrikt i skolarbetet eller inte.

Ofta behövs det bara en förstående och stödjande lärare för att det ska vara möjligt för en elev att känna sig förstådd. Känslan av att vara trygg och accepterad av sin lärare gör ofta skillnaden mellan att närvara och delta framgångsrikt i skolarbetet eller inte. Det kan inte nog understrykas vikten av att skolpersonalen ställer sig på elevens sida och använder de strategier som finns för att minimera påverkan från bipolär sjukdom i skolan. De kraftiga svägningarna i humör, energi, tankar och beteende och de problem dessa för med sig kan inverka negativt på både förmågan och glädjen i att lära sig och kamratrelationerna i skolan. Lärare och annan skolpersonal har en unik möjlighet att genom stöd och professionella åtgärder kraftigt förbättra barnets eller ungdomens möjligheter till en framgångsrik skolgång.

Här på sidan kan skolpersonal lära sig mer om bipolär sjukdom. Ta del av strategier och tips som arbetats fram för att underlätta för lärare och andra vuxna i skolan att hjälpa barn/ungdomar med bipolär sjukdom.

Så här använder du sidan

Här hittar du som lärare till ett barn med Bipolär sjukdom, information som finns samlad under dessa tre rubriker:

Vad är Bipolär sjukdom?
Vad finns i ryggsäcken? Lär dig mer om diagnosen.
Hjälp på vägen vid Bipolär sjukdom
Här kan du hitta lösningar för olika situationer längs vägen genom livet.
Berättelser
Egna berättelser som visar det typiska och det personliga.