Skola

Ungdomar i skolarbete.
När man har bipolär sjukdom tycker man att det är jobbigt när det blir för mycket ljud och bråk runt omkring. Miljön måste anpassas.

Ett barn med diagnosen bipolärt syndrom behöver fortlöpande medicinsk behandling. Barnet behöver anpassning av förskola/skola för att tillgodogöra sig undervisningen. Sjukdomen och medicineringen kan påverka barnet när det gäller vakenhet och koncentration, känslighet för olika stimuli som ljus, buller och stress och funktionsnivån kan variera under dagen. Att få ny lärare, byta skola eller komma tillbaka efter ledighet är exempel på tillfällen när barn med bipolärt syndrom får en ökning av symtomen. Det är viktigt att skolmiljön är så stressfri som möjligt och att det finns en trygg plats dit barnet kan dra sig undan när "det blir för mycket".