Oro och nedstämdhet

Flicka som sitter hopkrupen med huvudet nedåtböjt.
Barn och ungdomar med bipolär sjukdom har ofta ett snabbt växlande förlopp mellan maniska och depressiva sinnesstämningar

Sinnesstämningen kan växla flera gånger per dag och problemen kan ofta betraktas som vanlig tonårsproblematik. Skillnaden är dock att vid bipolär sjukdom så sker växlingarna ofta överraskande utan att man förstår vad som utlöst dom. Skillnaden är också att kraften både i upprymdheten och nedstämdheten är så mycket större vid bipolär sjukdom.

Manisk fas
Vid en mani handlar det om överdrivna uppfattningar om den egna förmågan, en rastlös till synes outtömlig energi, massor med tankar och infall och nästan inget sömnbehov. Samtidigt upplevs ibland även det maniska som plågsamt och i stället för att få något slutfört domineras det hela av irritabilitet, trots och onödiga konflikter med omgivningen.

Depressiv fas
Vid en depressiv fas försvinner aptit, livslust, självförtroende och all energi. Överskott på sexuell aktivitet under den maniska fasen förbyts till isolering och avsaknad av lust. Ofta är det alltför mycket sömn eller en dålig sömn med mycket uppvaknande och mardrömmar. Det är vanligt med ångestattacker. Självmordstankar är mycket vanliga. Självskadande beteende och självmordsförsök är inte ovanliga under den depressiva fasen.

Snabba växlingar
För barn och ungdomar är det också vanligt med extremt snabba växlingar där ibland till och med det maniska och depressiva går i vartannat. Lynnigheten och irritabiliteten kan misstolkas som vanliga tonårsbekymmer men det är viktigt att vara lyhörd inför hur djupgående svängningarna är.

Goda råd
Det finns en mängd goda råd för alla när det gäller oro och nedstämdhet. Bland annat inverkan av motion, mat och sömn. Bra information om detta finns på sidan snorkel.se. Där kan du läsa om vad nedstämdhet, oro/ångest och stress är, hur det kan kännas och du får också tips på vad du kan göra om du mår dåligt, känner dig stressad eller har dåligt självförtroende.