Mat

Sallad på tallrik.
Det är viktigt att äta regelbundet, även mellanmål, så att blodsockerhalten inte sjunker för mycket

En person med bipolär sjukdom är extra känslig för den irritation som uppstår när blodsockret är lågt. Det som kan ställa till det om man vräker i sig saker som innehåller rent socker för då följs en behaglig uppgång av blodsockerhalten av ett lika obehagligt blodsockerfall. För mycket kaffe och energidrycker kan även de utlösa irritabilitet. Det är bra att istället äta saker som ger energi under längre tid som t ex frukt eller smörgås.

Mat är ofta ett bra medel att minska stress och få bättre kontroll på stämningsläget. Svängningar i stämningsläge och irritabilitet kan förstärkas om blodsockerhalten blir låg både då man försummat att äta med jämna mellanrum eller en stund efter att man vräkt i sig sötsaker. En kraftig måltid eller ett stort intag av sötsaker gör att kroppen producerar mycket insulin för att ta hand om kolhydraterna vilket kan leda till att blodsockerhalten tillfälligt pressas för lågt.

Ungdomar med bipolär sjukdom kan vara extra känsliga att hantera den olustkänsla och irritabilitet som är följden av ett lågt blodsocker. Det som kan ställa till det mest är om man äter för mycket av saker som innehåller rent socker. Även stimulerande substanser som koffein i kaffe och energidrycker kan utlösa irritabilitet och förvärra svängningarna i stämningsläget. Regelbundna måltider och gärna också mellanmål är bra för att stabilisera humöret. Speciellt viktigt är det att maten och mellanmålen innehåller en bra blandning och inte allt för mycket snabba kolhydrater.

Under depressiv fas kan det dock ibland handla om en aptitlöshet och att ungdomen får i sig för lite av både mat och vätska. Ibland kan det i stället handla om ett överdrivet tröstätande ofta inriktat på sötsaker.

Under en hypoman fas kan det handla om både att vara så upptagen av tusen olika projekt att ätandet glöms bort eller att det blir centralt och kan handla om ett överdrivet ätande. Själva ätandet sker ofta överdrivet fort och hafsigt.