Förskola/Skola

Skolbarn
Du tycker kanske att det är jobbigt när det blir för mycket ljud och bråk runt omkring.

Då är det bra om du kan gå till en plats där du kan få vara för dig själv en stund. Det kan också kännas svårt att komma tillbaka till skolan igen efter en helg eller ett lov och det kan göra att du mår sämre. Det är bra om du kan få så mycket stöd att din skoltid blir så stressfri som möjligt. Det är bra om både lärare och klasskamrater vet att du måste vara hemma ibland för att du mår dåligt.