Starka känslor

Arg flicka som skriker.
Vredesutbrott kan utlösas av att barnet inte förstår vad som förväntas och så fort något invant mönster bryts.

Det är även vanligt med ilska när kraven upplevs som för stora. Till exempel kan en uppmaning att avbryta leken/spelet och komma att äta leda till vredesutbrott. Det kan också upplevas som ett oöverstigligt krav att gå till skolan. Det kan behövas bra förberedelser och mycket träning för att få barnet att klara saker som det inte spontant gillar. Utbrotten kan innebära att barnet förstör saker, biter eller sliter tag i andra personer. Utbrotten kan ibland växla mellan utåtriktad aggressivitet och självdestruktivitet.