Starka känslor

Barn som är argt
Du kanske blir väldigt arg när något förändras eller när du inte förstår vad det är som du ska göra. Det är därför viktigt att dina föräldrar förstår att de ska förbereda dig i god tid om något ska förändras eller att de vill att du ska göra något.