Skola

Ungdomar i skolarbete.
Det som är svårt är att förstå är vad andra människor har för tankar, känslor och avsikter.

Därför måste personerna runt omkring dig har stor kunskap om hur du fungerar för att du ska kunna utvecklas bra i skolan. Det är viktigt att du är förberedd på vad som ska hända och att du får tydliga besked när du gjort rätt och klarat av en uppgift. Du måste också ha hjälp på raster och på lunchen för att det ska fungera bra med dina kamrater.