Hygien

Dusch.
Överkänslighet för vissa sinnesintryck gör att det kan upplevas mycket obehagligt att t ex duscha eftersom duschstrålen kan upplevas som mycket irriterande.

Därför är det bra om du har skaffat dig bra rutiner kring din hygien.