Förskola/Skola

Alla barn som börjar i förskolan och skolan måste lära sig att sitta still och lyssna när en vuxen pratar. Eftersom det är många barn tillsammans skulle det bli jobbigt om alla skulle prata i munnen på varandra och göra det som de fick lust till. En del barn har lätt att lyssna på vad läraren säger och koncentrera sig på det som den ska göra. Eftersom du som har ADHD har så svårt med det måste du få extra hjälp.