Skola

Ungdomar i skolarbete.
Det är vanligt att barn med ADHD har svårigheter att klara alla de krav som ställs på barn i förskolan och framför allt skolan

Det kan gälla att kunna sitta still och koncentrera sig under längre perioder. Att lära sig att lyssna även när man inte är direkt tilltalad. Att förstå instruktioner. Att hålla reda på tider, sina saker mm. Att kunna vistas i grupp med andra, följa regler, arbeta självständigt, och så vidare. Barnen behöver en individuellt anpassad pedagogik och undervisningssituation där de kan lära i sin egen takt och de behöver mycket individuellt stöd.

Mycket hänger på den enskilda lärarens inställning och förståelse men också på vilka resurser som förskolan/skolan är beredd att ställa till förfogande. Föräldrarna är med sina kunskaper om barnet en oundgänglig resurs för förskolan och skolan. De ska uppmuntras att erbjuda sin kunskap och att våga ställa krav.