Kamrater/fritid

Kompisar
Det kan vara svårt att komma överens med kompisarna ibland

För att det ska gå bra att leka måste man komma överens om vad man ska göra och vad som gäller. Du som har ADHD blir lätt för ivrig och ibland kan det leda till missförstånd. Ibland vill du springa omkring när de andra vill göra något lugnt och då kanske dina kamrater inte vill att du ska vara med och leka. Även om det kan vara svårt med kompisar ibland finns det saker som du gillar och där det fungerar bra tillsammans med andra barn.