Kalle

Kalle är 7 år och går i första klass. Enligt föräldrarna var hans utveckling som litet barn helt vanlig tills omkring 3 års ålder, då han för första gången började i förskola. Hans förskolelärare märkte att Kalle hade svårt att koncentrera sig, svårt att sitta stilla i ringen då alla samlades. Han avbröt ofta när andra pratade. Det var lika dant hemma - Kalle hade svårt att vara stilla.

Kalle har lärt sig lika mycket som sina klasskamrater, men tyvärr har han uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och rör sig mycket, är orolig. Oron kommer oftare och oftare när Kalle ska lyssna på läraren eller göra någon uppgift färdig. Läraren är orolig för att Kalle kan komma att få problem med inlärningen om hans uppmärksamhet och beteende inte förbättras.