Jens

Jens är 9 år och går i fjärde klass. Han går i en klass för barn med särskilda behov. Hans mamma berättar att Jens redan som litet barn var krävande. När han gick i förskolan var han väldigt aktiv, klättrade på möblerna, sprang hela tiden omkring och satt nästan aldrig still och brydde sig inte om mammas tillsägelser. Han hade väldigt svårt att vara tillsammans med andra barn. Han var arg och hotade kompisar i klassen, sa hotande ord ock slogs ibland. Därför har han inte så många kompisar i klassen nu. Han leker mest med yngre barn.

Jens har sedan 2:an gått i en klass där barnen behöver extra socialt och känslomässigt stöd. Hans beteende i klassrummet är störande, han pratar utan lov, svär åt lärarna och vägrar att göra skoluppgifterna och det har gjort att han fått problem med att hålla jämn takt med de andra i läsning o matte. Under senare år har Jens dåliga beteende förvärrats. Man har upptäckt att han har snattat på ICA vid flera tillfällen och han har blivit avstängd från skolan eftersom han med vilje förstört och slagit sönder saker på skolan. Trots den strukturerade skolmiljön har Jens en hel del svårigheter med att klara av självständig arbete och att följa regler.