Svårt med socialt samspel

Svårt med socialt samspel

Barn med Aspergers syndrom har en nedsatt förmåga att samspela med andra. De ger dålig ögonkontakt och det är svårt att uppfatta om de är glada eller ledsna. Det visar på en oförmåga och ett mindre intresse att vilja leka med andra och de klarar ofta inte kamratkontakter. Barn med Aspergers syndrom uppvisar ofta en brist på att spontant vilja dela någon aktivitet med andra och drar sig ofta undan kroppskontakt, om de inte själva får ta initiativet. De verkar föredra ensamhet framför kontakt med andra människor. De har svårt med att förstå om en person skojar eller använder ironi. De har ofta svårt att avgöra om en person ljuger eller menar något illvilligt med det de säger. Detta leder ofta till missförstånd och konflikter.