Stereotypa beteenden

Stereotypa beteenden

Barn med Aspergers syndrom har olika typer av återkommande beteenden som inte verkar ändamålsenliga men som de fixerar sig vid. De är ofta rädda för förändring och vill ha återkommande rutiner. De reagerar ofta starkt på olika sinnesintryck. De är ofta överaktiva men vissa barn med Aspergers syndrom uppvisar passivitet. Barnen lägger ofta märke till detaljer som fascinerar dem oerhört. De fastnar ofta för något specialintresse som tar en stor del av deras tid.