Ryggsäck Tourettes syndrom

En diagnos består av flera specifika svårigheter som är så stora att de innebär en funktionsnedsättning. Alla är vi unika personer och den egenskap som är en svårighet i en situation kan vara en tillgång i en annan.

Man är inte Tourettes syndrom, ADHD, OCD etc utan man har vissa svårigheter som är gemensamma för respektive diagnos. Man kan tänka sig de svårigheter man har, i och med en diagnos, som stenar man bär på i en ryggsäck. Storleken på stenarna varierar och det är också vanligt med ytterligare stenar. Det faktum att man behöver bära på, ofta tunga stenar gör att man har det svårare att ta sig förbi hinder som man stöter på i sin väg genom livet.

För Tourettes syndrom är det ljudtics och rörelsetics som ligger till grund för diagnosen. Det är alltså detta som man har i sin ryggsäck och som man måste få hjälp med och lära sig att hantera.

Du kan läsa mer om de olika svårigheterna genom att klicka på stenarna i Tourettes syndrom ryggsäcken